Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Nieuwsbrief/notulen MR

Elke veertien dagen ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een digitale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staan afspraken en activiteiten beschreven waar wij als school mee bezig zijn. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, stuur dan een mail naar dezeearend@aloysiusstichting.nl.

 

De Aloysius ouderapp

[TOELICHTEN]

 


De Zeearend

De Dalen 1
1945 NC Beverwijk

0251-655771