Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Nieuwsbrief/notulen MR

Elke veertien dagen ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een digitale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staan afspraken en activiteiten beschreven waar wij als school mee bezig zijn. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, stuur dan een mail naar dezeearend@aloysiusstichting.nl.

 

De Aloysius ouderapp

[TOELICHTEN]