Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Onze school

De Zeearend is een school voor speciaal basisonderwijs, een school waar alle kinderen speciaal mogen zijn. Op onze school wordt basisonderwijs gegeven op een intensieve manier met veel extra zorg voor de leerlingen. Kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt, of kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, vinden op De Zeearend een goede plek. Door hun specifieke onderwijsbehoeften is een reguliere basisschool minder geschikt voor hen.

We zijn gehuisvest in een ruim gebouw met een grote speelplaats, een inpandige gymzaal en een voetbalveld. Er zijn 9 groepen. De klassen zijn klein: tussen de 11 en de 17 kinderen. De Zeearend is een regioschool. De kinderen komen uit Beverwijk, Heemskerk, Castricum (incl. Limmen en Akersloot), Uitgeest, Wijk aan Zee, Velsen-Noord en Assendelft.

 

Onderdeel van IKC IJmond

Sinds januari 2015 bouwen we samen met de Antoniusschool, SBO de Boekanier, Kenter Jeugdhulp en de Hartekampgroep aan een plek voor passend onderwijs. Een plek waar kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar met specifieke ondersteuningsvragen profiteren van begeleiding op maat. Begeleiding, behandeling, dichtbij huis georganiseerd; gericht op zowel het kind als op het gezin. Deze plek is IKC (integraalkind centrum) IJmond. IKC IJmond wordt gevormd op twee locaties, namelijk in het pand van SBO De Boekanier (IJmuiden) en in het pand van SBO De Zeearend (Beverwijk).

Ons uitgangspunt binnen het IKC: één kind, één gezin, één plan. Ouders, leerkrachten, jeugdhulp en overige relevante betrokkenen trekken gezamenlijk op. Met een integraal arrangement op maat dragen we bij aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van kinderen.

De samenwerking tussen deze verschillende organisaties krijgt steeds meer gestalte, zowel qua organisatie als qua onderwijs- en behandelaanbod. Ook de komende schoolplan- periode is het samenwerken, afstemmen en optimaliseren van het aanbod een doel.

Het IKC werkt ook samen met organisaties en professionals buiten de school, zoals: CJG- coaches, de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, therapeuten, orthopedagogen, Lijn 5, Heliomare, Veilig Thuis, et cetera.

 

Een veilige school

De Zeearend is een kleinschalige, veilige school. Een school voor speciaal basisonderwijs die kinderen duidelijkheid, structuur en veel persoonlijke aandacht biedt en waar kinderen met plezier naar toegaan. Leren neemt op onze school een belangrijke plaats in. Een van de doelen van De Zeearend is dan ook: uit ieder kind het maximale leerresultaat halen.

 

Toelaatbaarheidsverklaring

Omdat De Zeearend een dure voorziening is, kunnen er alleen kinderen worden aangemeld die een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen van het Samenwerkingsverband passend onderwijs IJmond. U kunt een afspraak maken met onze zorgcoördinator voor een eerste kennismaking.