Het onderwijs

Het team van De Zeearend kijkt positief naar kinderen. Kinderen willen graag leren. Zij willen zich ontwikkelen, zelfstandig worden, een goede relatie met anderen hebben en zich gewaardeerd voelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen staat centraal. Als het goed gaat met de kinderen kunnen zij tot leren komen. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen, met gespecialiseerd personeel, dat ondersteund wordt door verschillende specialisten.

 

Net zoals de echte Zeearend dit doet voor haar jongen, biedt de school De Zeearend de leerlingen het veilige nest waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot sterke en zelfstandige mensen.

 

Voor uitgebreide informatie over de school verwijzen wij u naar de Schoolgids. U vindt deze onder het kopje ‘Ouders’. Hierin wordt beschreven waar De Zeearend voor staat, welke uitgangspunten worden gehanteerd, hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en te verbeteren. Daarnaast gaan we in op de inrichting van de speciale zorg.