Leerlingenraad.

Op het IKC beschikken wij over een leerlingenraad. De leerlingen krijgen hierdoor meer inspraak en leren belangrijke vaardigheden die zij straks in de maatschappij ook nodig hebben. De leerlingenraad mag gevraagd en ongevraagd adviezen geven over de schoolorganisatie.

 

De raad bestaat uit leerlingen vanaf groep 5 t/m groep 8. Uit elke klas wordt 1 leerling gekozen, door middel van verkiezingen, die voor de herfstvakantie in elke klas gehouden worden.

 

Na de herfstvakantie komt de raad voor het eerst bijeen. Daarna komt ongeveer 1x per 4 weken de raad samen, deze bijeenkomsten vinden onder schooltijd plaats maar wel op wisselende dagen zodat kinderen niet altijd dezelfde lessen missen.

 

De leerlingenraad wordt begeleid door een leerkracht en een ondersteuner. In eerste instantie zullen deze collega’s een grote rol hebben in de leerlingenraad maar het is de bedoeling dat de leerlingen steeds meer taken over gaan nemen.