Leerlingvervoer

Als busvervoer naar school noodzakelijk is, zal dit worden geregeld door de gemeente waar u woont. De namen van de contactpersonen van de gemeente staan hieronder vermeld. De school is niet de organisator van het vervoer. U moet dus steeds zelf doorgeven als uw kind ziek is of om een andere reden niet met de bus meegaat. Over het algemeen gaan de gemeentes er vanuit dat taxivervoer alleen noodzakelijk is bij een reisafstand van meer dan 6 kilometer.

 

Gemeente Beverwijk:
Mw. M. Heesterbeek - (0251) 256256

 

Gemeente Castricum:
Mw. A. van Urk - (06) 55261393

 

Gemeente Uitgeest:
Mw. J. Rademaker - (0251) 361111

 

Gemeente Heemskerk:
Mw. P. Noom - (0251) - 256644

 

Gemeente Velsen:
Mw. M. Bakker - (0255) 567200