Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Ouders

De Zeearend vindt het belangrijk dat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Opvoeding en onderwijs vormen de basis voor die talentontwikkeling. Samenwerking en partnerschap tussen opvoeders (ouders, verzorgers, verzorgende professionals) en onderwijs is daarmee een vereiste. We streven naar een gelijkwaardige samenwerking in de vorm van partnerschap ouders en school. Zonder relatie geen prestatie!

 

De Zeearend trekt dan ook graag samen op met ouders. Regelmatig bespreken we met een kind en zijn ouders hoe het gaat - thuis én op school. Wij zijn oplossingsgericht en kijken samen wat nodig is voor een goede ontwikkeling. Zo zijn we ook samen betrokken bij het opstellen van het ontwikkelingperspectief.

 

Onze school kent een actieve medezeggenschapsraad die meedenkt en meebeslist over het schoolbeleid.