Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Voortgezet onderwijs

Het laten doorstromen van onze leerlingen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs vereist veel zorg. In groep 7 beginnen we met een informatieavond over het voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt deze nog eens herhaald. De kinderen bereiden we zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs. We leren ze werken met een agenda. Ze wennen aan het les krijgen van verschillende docenten door de lessen van onze vakdocenten. We gaan op bezoek bij een school voor voortgezet onderwijs. Ook leren we ze omgaan met huiswerk en proberen we ze zelfstandig en weerbaar te maken.

 

In oktober worden de kinderen groepsgewijs op intelligentie getest. In januari wordt er een schoolvorderingen tests afgenomen, naast de reguliere cito leerlingvolgtoetsen in november en april. Al deze gegevens plus het oordeel van de leerkracht over het gedrag en de werkhouding worden gezamenlijk verwerkt tot een onderwijskundig rapport. Dit rapport is nodig om de kinderen in het voortgezet onderwijs te plaatsen.

 

De scholen waar de ouders voor kiezen zijn over het algemeen:

  • Kennemer College, afdeling Praktijk of VMBO beroepsgericht te Heemskerk
  • Clusius College te Castricum
  • Praktijkschool De Brug te Assendelft
  • Trias College te Krommenie
  • Tender College praktijkonderwijs te IJmuiden
  • Technisch College Velsen te IJmuiden

 

Met regelmaat gaan leerlingen van De Zeearend naar het voortgezet speciaal onderwijs, bijvoorbeeld naar de speciale klassen op Heliomare, naar een OPDC of naar de Daaf Gelukschool.