Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Voortgezet onderwijs

Het laten doorstromen van onze leerlingen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs vereist veel zorg. Begin groep 8 is er een informatieavond over het voortgezet onderwijs. De kinderen bereiden we zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs. We leren ze werken met een agenda. Ze wennen aan het les krijgen van verschillende docenten door lessen van onze eigen vakdocenten maar die van externe vakdocenten.

 

Ook leren we ze omgaan met huiswerk en proberen we ze zelfstandig en weerbaar te maken.

 

In oktober worden de kinderen groepsgewijs op intelligentie getest, middels de Adit. Medio november worden de kinderen voor het laatst getest via Leerling in Beeld (CITO). In februari wordt tot slot een doorstroomtoets (Route 8) afgenomen.

Al deze gegevens plus het oordeel van de leerkracht(en) over het gedrag en de werkhouding worden gezamenlijk verwerkt tot het ontwikkelingsperspectief (het OPP).

 

De scholen waar de ouders voor kiezen zijn over het algemeen:

* Forta: Dè praktijkschool van Kennemerland te Heemskerk.
* Dalí College: mavo-havo te Heemskerk.
* Castor College: mavo-havo-atheneum-gymnasium te Beverwijk.
* Vonk: VMBO te Castricum

* Praktijkschool: De Brug te Assendelft

* Trias College: te Krommenie

* Tender College: praktijkonderwijs te IJmuiden

* Technisch College Velsen: te IJmuiden

 

Met regelmaat gaan leerlingen van De Zeearend naar het voortgezet speciaal onderwijs, bijvoorbeeld naar de speciale klassen op Heliomare, naar een OPDC of naar de Daaf Gelukschool.