Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Uw kind aanmelden

Een leerling kan aangemeld worden op De Zeearend als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven door samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Het samenwerkingsverband geeft deze verklaring af nadat er onderzocht is of De Zeearend de beste plek is voor een kind. Voor meer informatie over het aanvragen van deze verklaring kunt u terecht bij het samenwerkingsverband of bij de huidige school van uw kind.

 

Wanneer er sprake is van een eventuele plaatsing op De Zeearend, kunt u een afspraak maken voor een kennismaking met de school. Is de beschikking er, dan maakt u een afspraak voor de inschrijving. In beide gevallen wordt u ontvangen door de zorgcoördinator die u van alles over de school kan vertellen en die uw vragen kan beantwoorden.

 

Voor de onderbouw kunt u contact opnemen met Ingrid Houtenbos en voor de bovenbouw met Corine Rennen. (zie bij het kopje contactpersonen)

 

Tijdens een rondleiding gaan wij niet de klassen in met bezoekers, omdat dit de rust in de groepen teveel zou verstoren.

 

De kinderen op De Zeearend zijn afkomstig van: basisscholen uit de regio, van andere sbo-scholen, van MKD Het Spalier of van clusterscholen.